banner.png, 250 kB

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

(podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony)

rok 2019


Zmluvy

Číslo Zmluvný partner Účel Dátum
uzatvorenia
Dátum
zverejnenia
Ukončenie
zmluvy
z19/024 MVDr. Leila Kichi, PhD. Veterinárna starostlivosť o zvieratá v rámci školy 19.12.2019 30.12.2019 neurčito
z19/023 IZOLTIM s.r.o. Realizácia prác na diele SOŠ veterninárna NITRA 16.12.2019 17.12.2019 31.12.2019
z19/022 Esca s.r.o. Prevádzka školského bufetu s baleným tovarom 26.09.2019 30.09.2019 30.09.2020
z19/021 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Návrh poistnej zmluvy č. 5519001578 21.06.2019 04.09.2019 30.06.2023
z19/020 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Návrh poistnej zmluvy č. 3559006230 21.06.2019 04.09.2019 30.06.2023
z19/019 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Návrh poistnej zmluvy č. 1009900752 21.06.2019 04.09.2019 30.06.2023
z19/018 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Návrh poistnej zmluvy č. 0999000176 21.06.2019 04.09.2019 30.06.2023
z19/017 Nitros s.r.o. Oprava priestorov školy a oprava omietok 28.08.2019 04.09.2019 31.10.2019
z19/016 SPU Nitra Spolupráca pri realizáciu projektu ITMS2014+ č. 312011D609 09.08.2019 04.09.2019 neurčito
z19/015 SPU Nitra Cvičná škola pre prípr. učiteľov prof. predmetov 29.07.2019 04.09.2019 neurčito
z19/014 Nadácia SLSP Realizovanie pilotného overovania programu FinQ 24.06.2019 04.09.2019 30.06.2021
z19/013 MVDr. Vladimír Koscelník Dohoda o skončení nájomnej zmluvy z 23.08.2006 30.08.2019 30.08.2019 31.08.2019
z19/012 REKONDÍCIA SK s.r.o. Stavebné úpravy priestorov SOŠ veterinárnej v Nitre 08.07.2019 08.07.2019 15.09.2019
z19/011 MVDr. Juraj Šimunek Dodatok č. 1 k zmluve z 21.11.2018 30.04.2019 30.04.2019 neurčito
z19/010 ŠIOV Bratislava Zabezpečenie celoštátnej súťaže "Mladý ekofarmár" 22.03.2019 22.03.2019 30.06.2019
z19/009 Moitin s.r.o. Bratislava Memorandum o spolupráci na projekte 312011G522 12.03.2019 12.03.2019 koniec proj.
z19/008 Ingrid Tóthová Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve z 13.09.2018 13.02.2019 13.02.2019 neurčito
z19/007 VENDINGCAFFE Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve z 27.10.2016 13.02.2019 13.02.2019 neurčito
z19/006 VENDINGCAFFE Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve z 20.09.2013 13.02.2019 13.02.2019 neurčito
z19/005 Autoškola Švec s.r.o. Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve z 30.06.2011 13.02.2019 13.02.2019 neurčito
z19/004 Autoškola Švec Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve z 30.09.2009 13.02.2019 13.02.2019 neurčito
z19/003 MVDr. Vladimír Koscelník Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve z 23.08.2006 13.02.2019 13.02.2019 neurčito
z19/002 Mgr. Maroš Ratulovský Dohoda o skončení nájmu 29.01.2019 29.01.2019 31.01.2019
z19/001 ZO OZ PŠVaV pri SOŠV Kolektívna zmluva 02.01.2019 02.01.2019 neurčito
 
knz19/008 Marián Kukučka Prenájom telocvične 20.11.2019 20.11.2019 29.12.2019
knz19/007 KVL SR Prenájom zasadačky a učebne U.ZBO 07.11.2019 07.11.2019 09.11.2019
knz19/006 Milites Nobiles o.z. Prenájom telocvične 07.11.2019 07.11.2019 30.11.2019
knz19/005 Agroinštitút š.p. Nitra Prenájom učebne U.ŽIV1 11.07.2019 11.07.2019 31.07.2019
knz19/004 E@I Partizánske Prenájom priestorov školy a ŠI 09.07.2019 09.07.2019 31.07.2019
knz19/003 Agroinštitút š.p. Nitra Prenájom učebne U.ZBO 24.05.2019 24.05.2019 31.05.2019
knz19/002 Milites Nobiles o.z. Prenájom telocvične 28.03.2019 28.03.2019 30.04.2019
knz19/001 SORSVL Prenájom učebne U.ZBO 28.03.2019 28.03.2019 30.03.2019
 
zp19/21 Agropartner s.r.o. Zmluva na výkon odbornej praxe 17.10.2019 17.10.2019 30.06.2020
zp19/20 Radar s.r.o. Zmluva na výkon odbornej praxe 08.10.2019 08.10.2019 30.06.2020
zp19/19 KVP KETY Bojnice Zmluva na výkon odbornej praxe 29.09.2019 29.09.2019 30.06.2020
zp19/18 Triticum s.r.o. Zmluva na výkon odbornej praxe 27.09.2019 27.09.2019 30.06.2020
zp19/17 PVAOD Kočín Zmluva na výkon odbornej praxe 27.09.2019 27.09.2019 30.06.2020
zp19/16 AGILE s.r.o. Zmluva na výkon odbornej praxe 25.09.2019 25.09.2019 30.06.2020
zp19/15 PD DEVIO Nové Sady Zmluva na výkon odbornej praxe 24.09.2019 24.09.2019 30.06.2020
zp19/14 JUMAS Hlohovec Zmluva na výkon odbornej praxe 23.09.2019 23.09.2019 30.06.2020
zp19/13 ZOO Bojnice Zmluva na výkon odbornej praxe 11.09.2019 11.09.2019 30.06.2020
zp19/12 Althea Vet s.r.o. Zmluva na výkon odbornej praxe 11.09.2019 11.09.2019 30.06.2020
zp19/11 MVDr. Fazekaš Zmluva na výkon odbornej praxe 09.09.2019 09.09.2019 30.06.2020
zp19/10 FG Vet s.r.o. Zmluva na výkon odbornej praxe 09.09.2019 09.09.2019 30.06.2020
zp19/09 VET CENTRUM s.r.o. Zmluva na výkon odbornej praxe 06.09.2019 06.09.2019 30.06.2020
zp19/08 NPPC Lužianky Zmluva na výkon odbornej praxe 05.09.2019 05.09.2019 30.06.2020
zp19/07 HORSE CLUB s.r.o. Zmluva na výkon odbornej praxe 04.09.2019 04.09.2019 30.06.2020
zp19/06 Dušan Beláň BESAI Zmluva na výkon odbornej praxe 04.09.2019 04.09.2019 30.06.2020
zp19/05 MVDr. Ponesz Zmluva na výkon odbornej praxe 03.09.2019 03.09.2019 30.06.2020
zp19/04 ZA Dvory nad Žitavou Zmluva na výkon odbornej praxe 02.09.2019 02.09.2019 30.06.2022
zp19/03 VPP SPU Kolíňany Zmluva na výkon odbornej praxe 02.09.2019 02.09.2019 30.06.2020
zp19/02 SPU Nitra Zmluva na výkon odbornej praxe 26.08.2019 02.09.2019 30.06.2020
zp19/01 EJMI Bojnice s.r.o. Zmluva na výkon odbornej praxe 03.07.2019 02.09.2019 30.06.2020
 
zj19/02 Štefan Vacula SLOVEX Dodávka potravinárskeho tovaru a výrobkov 01.04.2019 01.04.2019 neurčito
zj19/01 AG FOODS SK s.r.o. Dodávka potravinárskeho tovaru a výrobkov 01.03.2019 01.03.2019 31.01.2020

Faktúry

Faktúry sú zverejňované vo forme "Knihy dodávateľských faktúr" za príslušný mesiac.

V prípade záujmu o detailnú informáciu konkrétnej faktúry môžete napísať svoju požiadavku pomocou formulára ktorý sa spustí kliknutím TU ...

12/2019 (zverejnené: 31.12.2019)
11/2019 (zverejnené: 30.11.2019)
10/2019 (zverejnené: 31.10.2019)
09/2019 (zverejnené: 30.09.2019)
08/2019 (zverejnené: 31.08.2019)
07/2019 (zverejnené: 31.07.2019)
06/2019 (zverejnené: 30.06.2019)
05/2019 (zverejnené: 31.05.2019)
04/2019 (zverejnené: 30.04.2019)
03/2019 (zverejnené: 31.03.2019)
02/2019 (zverejnené: 28.02.2019)
01/2019 (zverejnené: 31.01.2019)

Objednávky

Objednávky sú zverejňované vo forme "Knihy dodávateľských objednávok" za príslušný mesiac.

V prípade záujmu o detailnú informáciu konkrétnej faktúry môžete napísať svoju požiadavku pomocou formulára ktorý sa spustí kliknutím TU ...

12/2019 (zverejnené: 31.12.2019)
11/2019 (zverejnené: 30.11.2019)
10/2019 (zverejnené: 31.10.2019)
09/2019 (zverejnené: 30.09.2019)
08/2019 (zverejnené: 31.08.2019)
07/2019 (zverejnené: 31.07.2019)
06/2019 (zverejnené: 30.06.2019)
05/2019 (zverejnené: 31.05.2019)
04/2019 (zverejnené: 30.04.2019)
03/2019 (zverejnené: 31.03.2019)
02/2019 (zverejnené: 28.02.2019)
01/2019 (zverejnené: 31.01.2019)

Individuálne zverejnené objednávky

Číslo Zo dňa Dodávateľ Predmet objednávky Suma s DPH
o19/044 06.02.2019 JUDr. Vladimír Urblík - Valiga o.s.s. Organizačné zabezpečenie lyžiarskeho kurzu 10 950,00


© 2oII - Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
» WebDesign & Copyright - Roman Ratulovský «