banner.png, 250 kB

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

(podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony)

rok 2013


Zmluvy

Číslo Zo dňa Zmluvný partner Účel Ukončenie zmluvy
z13/013 20.12.2013 JUDr. Gabriela Strýčeková Právne služby vybavenie právnej veci
z13/012 3.12.2013 ŠIOV Bratislava Prenájom 2 ubytovacích buniek 5.12.2013
z13/011 28.11.2013 RZ pri SOŠ veterinárnej Nitra Poskytnutie vecných darov neurčito
z13/010 20.9.2013 VENDINGCAFFE Prenájom priestoru na umiestnenie kávomatu neurčito
z13/009 9.9.2013 CVŽV Nitra Vypožičanie nerezového stola 30.6.2014
z13/008 5.9.2013 NUCEM Bratislava Realizácia projektu 30.11.2015
z13/007 4.9.2013 BKM SPU Nitra Prenájom ubytovacích priestov v ŠI 8.9.2013
z13/006 22.8.2013 Ing. Vladimír Hruška NITROS Rekonštrukcia soc. zar. v telocvični (chlapci) 31.12.2013
z13/005 31.7.2013 Ing. Vladimír Hruška NITROS Stavebné úpravy v pitevni 31.8.2013
z13/004 24.6.2013 Ing. Vladimír Hruška NITROS Rekonštrukcia soc. zar. v telocvični (dievčatá) 24.9.2013
z13/003 16.5.2013 Spol. posudzov. DBK a DLK SA VLMZ Prenájom spol. miestnosti, strava a ubytovanie 17.5.2013
z13/002 4.4.2013 Ing. Viera Kozárová Poskytovanie služieb v oblasti odpadového hosp. neurčito
z13/001 15.1.2013 ARCH-STRUCTURE, s.r.o. Vypracovanie projektovej dokumentácie 1.3.2013
zj13/15 14.11.2013 PENAM SLOVAKIA a.s. Dodávka potravín (rôzne potravinárske výrobky) 31.12.2014
zj13/14 14.11.2013 CS-FRUIT s.r.o. Dodávka potravín (zelenina, poľnohosp. produkty a ovocie) 31.12.2014
zj13/13 14.11.2013 Grandfood s.r.o. Dodávka potravín (mlieko a mliečne výrobky) 31.12.2014
zj13/12 14.11.2013 Bohuš Šesták s.r.o. Dodávka potravín (mlynské, škrobové a iné rôzne potr. výrobky) 31.12.2014
zj13/11 14.11.2013 SNIEŽIK s.r.o. Dodávka potravín (hydinové výrobky, vajcia a mraz. zelenina) 31.12.2014
zj13/10 14.11.2013 PD Ivanka pri Nitre Dodávka potravín (mäso a mäsové výrobky) 31.12.2014
zj13/09 2.1.2013 Bohuš Šesták - Veľkosklad Poskytovanie služ. v oblasti zás. potravín 31.12.2013
zj13/08 2.1.2013 Ján Machovič - EDEN Poskytovanie služ. v oblasti zás. potravín 31.12.2013
zj13/07 2.1.2013 INMEDIA s.r.o. Poskytovanie služ. v oblasti zás. potravín 31.12.2013
zj13/06 2.1.2013 PENAM SLOVAKIA a.s. Poskytovanie služ. v oblasti zás. potravín 31.12.2013
zj13/05 2.1.2013 Grandfood s.r.o. Poskytovanie služ. v oblasti zás. potravín 31.12.2013
zj13/04 2.1.2013 CBA Slovakia s.r.o. Poskytovanie služ. v oblasti zás. potravín 31.12.2013
zj13/03 2.1.2013 SNIEŽIK s.r.o. Poskytovanie služ. v oblasti zás. potravín 31.12.2013
zj13/02 2.1.2013 PD Ivanka pri Nitre Poskytovanie služ. v oblasti zás. potravín 31.12.2013
zj13/01 2.1.2013 CS-FRUIT s.r.o. Poskytovanie služ. v oblasti zás. potravín 31.12.2013

Faktúry

Faktúry sú zverejňované vo forme "Knihy dodávateľských faktúr" za príslušný mesiac.

V prípade záujmu o detailnú informáciu konkrétnej faktúry môžete napísať svoju požiadavku pomocou formulára ktorý sa spustí kliknutím TU ...

12/2013
11/2013
10/2013
09/2013
08/2013
07/2013
06/2013
05/2013
04/2013
03/2013
02/2013
01/2013

Objednávky

Objednávky sú zverejňované vo forme "Knihy dodávateľských objednávok" za príslušný mesiac.

V prípade záujmu o detailnú informáciu konkrétnej objednávky môžete napísať svoju požiadavku pomocou formulára ktorý sa spustí kliknutím TU ...

12/2013
11/2013
10/2013
09/2013
08/2013
07/2013
06/2013
05/2013
04/2013
03/2013
02/2013
01/2013


© 2oII - Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
» WebDesign & Copyright - Roman Ratulovský «