banner.png, 250 kB

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

(podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony)

rok 2012


Zmluvy

Číslo Zo dňa Zmluvný partner Účel Ukončenie zmluvy
z12/013 17.12.2012 ASIT, o.z. Vypracovanie projektu k žiadosti o NFP 14.2.2013
z12/012 13.11.2012 RC Team Nitra Prenájom pozemku so spevnenou plochou neurčito
z12/011 6.9.2012 ŠK Basketbalová akadémia Prenájom ubytovacích priestov v ŠI 9.9.2013
z12/010 30.5.2012 VENDINGCAFFE Prenájom priestoru na umiestnenie kávomatu 30.5.2013
z12/009 30.5.2012 Mgr. Maroš Ratulovský Prenájom služobného bytu skončenie PP
z12/008b 6.9.2012 Novosedlík, s.r.o. Dodatok č. 2 k zmluve z12/008 1.11.2012
z12/008a 6.9.2012 Novosedlík, s.r.o. Dodatok č. 1 k zmluve z12/008 1.11.2012
z12/008 2.5.2012 Novosedlík, s.r.o. Stavebné práce - rekonštrukcia ŠI 1.11.2012
z12/007 26.4.2012 De LUX - SM, s.r.o. Dodávka čistiacicha toaletných potrieb 30.4.2014
z12/006 27.4.2012 ARCH-STRUCTURE, s.r.o. Stavebný dozor 31.12.2012
z12/005 25.4.2012 Ing. Mária Kuťková ABC - plus Dodávka školských a kancelárskych potrieb 30.4.2014
z12/004 12.3.2012 Vladimír Tančin Prenájom nebytových priestorov 16.3.2012
z12/003 31.1.2012 ARCH-STRUCTURE, s.r.o. Vypracovanie projektovej dokumentácie 1.3.2012
z12/002 30.1.2012 Patrik Kraus Prenájom služobného bytu skončenie PP
z12/001 16.1.2012 Poľnohosp. skúš. ústav SPU Nitra Prenájom priestorov na uskutočnenie školenia 27.1.2012

Faktúry

Faktúry sú zverejňované vo forme "Knihy dodávateľských faktúr" za príslušný mesiac.

V prípade záujmu o detailnú informáciu konkrétnej faktúry môžete napísať svoju požiadavku pomocou formulára ktorý sa spustí kliknutím TU ...

12/2012
11/2012
10/2012
09/2012
08/2012
07/2012
06/2012
05/2012
04/2012
03/2012
02/2012
01/2012

Objednávky

Objednávky sú zverejňované vo forme "Knihy dodávateľských objednávok" za príslušný mesiac.

V prípade záujmu o detailnú informáciu konkrétnej objednávky môžete napísať svoju požiadavku pomocou formulára ktorý sa spustí kliknutím TU ...

12/2012
11/2012
10/2012
09/2012
08/2012
07/2012
06/2012
05/2012
04/2012
03/2012
02/2012
01/2012


© 2oII - Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
» WebDesign & Copyright - Roman Ratulovský «