banner.png, 250 kB

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

(podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony)

rok 2015


Zmluvy

Číslo Zo dňa Zmluvný partner Účel Ukončenie zmluvy
z15/026 11.11.2015 M&M vydavateľstvo - MVDr. Petrík Prenájom učebne na usporiadanie workshopu 14.11.2015
z15/025 05.11.2015 FC Nitra a.s. Prenájom telocvične na usporiadanie tréningov žiakov 31.12.2015
z15/024 20.10.2015 Orange Slovensko a.s. Dodatok č.1 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 30.04.2014 neurčito
z15/023 13.10.2015 KP-Mont Nitra s.r.o. Oprava a zaregulovanie tepelnej sústavy školy 31.12.2015
z15/022 05.10.2015 SPECTRA o.z. Grantový program: Dodanie a montáž altánku 30.11.2015
z15/021 25.08.2015 ALRI s.r.o. Dodatok č.1 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 30.09.2011 neurčito
z15/020 24.08.2015 NITROS s.r.o. Oprava hygienických zariadení v budove školy 31.12.2015
z15/019 10.08.2015 EMINENT-S s.r.o. Oprava podlahy a omietok v biologickej učebni školy 20.10.2015
z15/018 14.08.2015 Digipress s.r.o. Grafické spracovanie a vydanie školiaceho materiálu
v projekte ITMS 26110130590
ukončenie projektu
z15/017 30.07.2015 PROIZOL s.r.o. Odstránenie havarijného stavu striech 26.08.2015
z15/016 03.07.2015 FC Nitra a.s. Prenájom ubytovacích priestov v ŠI 17.07.2015
z15/015 02.07.2015 Tradícia o.z. Prenájom ubytovacích priestov v ŠI 05.07.2015
z15/014 02.07.2015 Martin Maťo Oprava omietok a maľoviek v objekte školského internátu 31.07.2015
z15/013a 30.10.2015 Krídla s.r.o. Dodatok č. 1 k zmluve z15/013 ukončenie projektu
z15/013 12.06.2015 Krídla s.r.o. Nákup školiaceho materiálu a potrieb
v projekte ITMS 26110130590
ukončenie projektu
z15/012 17.04.2015 GOPAS a.s. Vzdelávanie pedagógov v projekte ITMS 26110130590 ukončenie projektu
z15/011 08.04.2015 JUDr. Rastislav Belanský Právne poradenstvo k projektu ITMS 26110130590 ukončenie projektu
z15/010 31.03.2015 ATAK s.r.o. Darovanie hladinových napájačiek 31.03.2017
z15/009 13.03.2015 KVANT s.r.o. Nákup špeciálneho vybavenia laboratórií
v projekte ITMS 26110130590 (2. časť zákazky)
ukončenie projektu
z15/008a 16.03.2015 KVANT s.r.o. Dodatok č. 1 k zmluve z15/008 ukončenie projektu
z15/008 13.03.2015 KVANT s.r.o. Nákup IKT a pomôcok pre modernizáciu výučby
v projekte ITMS 26110130590 (1. časť zákazky)
ukončenie projektu
z15/007 04.03.2015 Mária Bolcs Prenájom priestorov 07.03.2015
z15/006 27.02.2015 Coca-Cola HBC SR s.r.o. Umiestnenie automatu na predaj chladených nápojov 28.02.2016
z15/005 23.02.2015 MIKONA s.r.o. Autoservisné služby neurčito
z15/004 09.02.2015 ŠIOV Výpožička majetku v rámci projektu RSOV (ITMS26110130548) trvanie zmluvy o spolupráci
z15/003 03.02.2015 JUPE s.r.o. Rekonštrukcia havarijného stavu podláh telocvične 31.05.2015
z15/002 16.01.2015 JUMA Nitra s.r.o. Oprava omietok, maľoviek a zariadenia učební v objekte školy 30.6.2015
z15/001 16.01.2015 Manira s.r.o. Zabezpečenie publicity projektu ITMS 26110130590 ukončenie projektu
ZP15/17 25.09.2015 Veterinárna klinika s.r.o. Trnava Poskytnutie odbornej praxe žiakom školy 30.06.2016
ZP15/16 23.09.2015 MM AGROSPOL s.r.o. Valaská Poskytnutie odbornej praxe žiakom školy 30.06.2016
ZP15/15 15.09.2015 Centaurus o.z. Banská Bystrica Poskytnutie odbornej praxe žiakom školy 30.06.2016
ZP15/14 17.09.2015 Zoologická záhrada Bojnice Poskytnutie odbornej praxe žiakom školy 30.06.2016
ZP15/13 07.09.2015 Národné poľnoh. a potrav. centrum Nitra Poskytnutie odbornej praxe žiakom školy 30.06.2016
ZP15/12 14.09.2015 Družstvo Dvory nad Žitavou Poskytnutie odbornej praxe žiakom školy 30.06.2016
ZP15/11 04.09.2015 MVDr. Pavol Zubrický Poskytnutie odbornej praxe žiakom školy 30.06.2016
ZP15/10 04.09.2015 MVDr. Ivan Inštitoris Poskytnutie odbornej praxe žiakom školy 30.06.2016
ZP15/09 18.09.2015 MVDr. Juraj Šimunek Poskytnutie odbornej praxe žiakom školy 30.06.2016
ZP15/08 04.09.2015 MVDr. Richard Fazekaš Poskytnutie odbornej praxe žiakom školy 30.06.2016
ZP15/07 16.09.2015 VET CENTRUM s.r.o. Nitra Poskytnutie odbornej praxe žiakom školy 30.06.2016
ZP15/06 10.09.2015 XCELL Slovakia Breeding Services s.r.o. Poskytnutie odbornej praxe žiakom školy 30.06.2016
ZP15/05 09.09.2015 ELESKO FOREST s.r.o. Bratislava Poskytnutie odbornej praxe žiakom školy 30.06.2016
ZP15/04 18.09.2015 JUMAS Poskytnutie odbornej praxe žiakom školy 30.06.2016
ZP15/03 10.09.2015 Agropartner s.r.o. Plavecké podhradie Poskytnutie odbornej praxe žiakom školy 30.06.2016
ZP15/02 04.09.2015 Botanická záhrada SPU Nitra Poskytnutie odbornej praxe žiakom školy 30.06.2016
ZP15/01 03.09.2015 PD Devio Nové Sady Poskytnutie odbornej praxe žiakom školy 30.06.2016

Faktúry

Faktúry sú zverejňované vo forme "Knihy dodávateľských faktúr" za príslušný mesiac.

V prípade záujmu o detailnú informáciu konkrétnej faktúry môžete napísať svoju požiadavku pomocou formulára ktorý sa spustí kliknutím TU ...

12/2015
11/2015
10/2015
09/2015
08/2015
07/2015
06/2015
05/2015
04/2015
03/2015
02/2015
01/2015

Objednávky

Objednávky sú zverejňované vo forme "Knihy dodávateľských objednávok" za príslušný mesiac.

V prípade záujmu o detailnú informáciu konkrétnej faktúry môžete napísať svoju požiadavku pomocou formulára ktorý sa spustí kliknutím TU ...

12/2015
11/2015
10/2015
09/2015
08/2015
07/2015
06/2015
05/2015
04/2015
03/2015
02/2015
01/2015

Individuálne zverejnené objednávky nad 1000 €

Číslo Zo dňa Dodávateľ Predmet objednávky Suma
o15/170 17.08.2015 Digipress s.r.o. Grafické spracovanie a vydanie študijných materiálov 14 995,20
o15/139 12.06.2015 Kridla s.r.o. Nákup školiaceho materiálu a potrieb 14 288,43
o15/125 21.05.2015 MVDr. Peter Pongrácz VETIS Nákup potrieb pre chov zvierat vo voliére 1 044,98
o15/124 21.05.2015 Pharmacopola s.r.o. Nákup pomôcok a kozmetiky na starostlivosť o zvieratá 1 278,08
o15/107 04.05.2015 Milan Adamík Nákup chemikálií 1 312,44
o15/092 17.4.2015 Gopas a.s. Vzdelávanie pedagógov 54 872,40
o15/055 13.03.2015 KVANT s.r.o. Nákup špeciálneho vybavenia laboratórií 31 350,00
o15/054 13.03.2015 KVANT s.r.o. Nákup IKT a pomôcok pre modernizáciu výučby 108 300,00
o15/041 27.02.2015 Manira s.r.o. Zabezpečenie publicity projektu 5 937,36


© 2oII - Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
» WebDesign & Copyright - Roman Ratulovský «