banner.png, 250 kB

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

(podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony)

rok 2016


Zmluvy

Číslo Zo dňa Zmluvný partner Účel Ukončenie zmluvy
z16/011 15.12.2016 Teacher.sk s.r.o. Zmluva o prevádzkovaní e-learningového portálu neurčito
z16/010 13.12.2016 Juraj Gígeľ Služba technik PO a BOZP neurčito
z16/009 27.10.2016 Žaneta Hádeková-VENDINGCAFFE Prenájom priestoru na umiestnenie potravinového automatu neurčito
z16/008 27.10.2016 Mgr. Jarmila Sipékiová Nájomná zmluva neurčito
z16/007 12.08.2016 Den-el s.r.o. Oprava elektroinštalácie v školskej jedálni 12.10.2016
z16/006 29.06.2016 Ing. Denisa Leššová Nájomná zmluva neurčito
z16/005 16.06.2016 ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. Výmena nábytku v izbách školského internátu 08.07.2016
z16/004 18.04.2016 PERAKON s.r.o. Oprava vonkajšej steny budovy pre zvieratá 31.07.2016
z16/003 21.03.2016 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Dodatok č. 1 poistnej zmluvy č. 0998024016 30.06.2016
z16/002 09.02.2016 MEGASPOL s.r.o. Rekonštrukcia sociálnych zariadení na prízemí SOŠ veterinárnej 30.06.2016
z16/001a 02.02.2016 JUMA Nitra s.r.o. Dodatok č. 1 k zmluve z16/001 30.06.2016
z16/001 16.01.2016 JUMA Nitra s.r.o. Oprava omietok a maľoviek objekte SOŠV, Drážovská 14, Nitra 30.06.2016
 
knz16/008 12.08.2016 YMCA MZ Nitra Prenájom nebytových priestorov a poskytnutie stravy 19.08.2016
knz16/007 29.06.2016 Slovenská esperantská federácia Ubytovanie organizátorov a účastníkov IIK 30.07.2016
knz16/006 17.05.2016 Agroinštitút Nitra Prenájom nebytových priestorov 27.05.2016
knz16/005 11.05.2016 KVL SR Prenájom nebytových priestorov 15.05.2016
knz16/004 22.04.2016 ASIT o.z. Ubytovanie žiakov SOŠ Ostrovského Košice 27.04.2016
knz16/003 26.02.2016 FC Nitra a.s. Prenájom telocvične 30.03.2016
knz16/002 28.01.2016 FC Nitra a.s. Prenájom telocvične 26.02.2016
knz16/001 07.01.2016 FC Nitra a.s. Prenájom telocvične 29.01.2016

Faktúry

Faktúry sú zverejňované vo forme "Knihy dodávateľských faktúr" za príslušný mesiac.

V prípade záujmu o detailnú informáciu konkrétnej faktúry môžete napísať svoju požiadavku pomocou formulára ktorý sa spustí kliknutím TU ...

12/2016
11/2016
10/2016
09/2016
08/2016
07/2016
06/2016
05/2016
04/2016
03/2016
02/2016
01/2016

Objednávky

Objednávky sú zverejňované vo forme "Knihy dodávateľských objednávok" za príslušný mesiac.

V prípade záujmu o detailnú informáciu konkrétnej faktúry môžete napísať svoju požiadavku pomocou formulára ktorý sa spustí kliknutím TU ...

12/2016
11/2016
10/2016
09/2016
08/2016
07/2016
06/2016
05/2016
04/2016
03/2016
02/2016
01/2016© 2oII - Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
» WebDesign & Copyright - Roman Ratulovský «