banner.png, 250 kB

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

(podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony)

rok 2017


Zmluvy

Číslo Zmluvný partner Účel Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Ukončenie zmluvy
z17/008 Edenred Slovakia s.r.o. Dodanie darčekových poukážok 30.11.2017 14.12.2017 neurčito
z17/007 UKF Nitra Zabezpečenie pedagogickej praxe študentov UKF Nitra 14.12.2017 14.12.2017 31.12.2018
z17/006 Lindström s.r.o. Umiestnenie rohoží v priestoroch školy 13.12.2017 13.12.2017 neurčito
z17/005 JUDr. Gabriela Strýčeková Poskytnutie právnych služieb - vymáhanie pohľadávky 03.12.2017 03.12.2017 neurčito
z17/004 Nitros s.r.o. Oprava rozvodov vody pod budovou ŠI 09.11.2017 09.11.2017 30.04.2018
z17/003 Poľovná organizácia Almah Predaj traktora 02.11.2017 02.11.2017 02.11.2017
z17/002 Mgr. Jana Martančíková Vykonanie prác v oblasti správy registratúry 31.08.2017 31.08.2017 30.11.2017
z17/001 Ingrid Tóthová Prevádzka školského bufetu s baleným tovarom 22.08.2017 22.08.2017 31.08.2018
 
knz17/006 Agroinštitút Nitra š.p. Prenájom učebne 20.07.2017 20.07.2017 28.07.2017
knz17/005 FC Nitra a.s. Prenájom telocvične 28.02.2017 28.02.2017 31.03.2017
knz17/004 FC Nitra a.s. Prenájom telocvične 31.01.2017 31.01.2017 28.02.2017
knz17/003 ČFK Nitra Prenájom telocvične 16.01.2017 16.01.2017 30.01.2017
knz17/002 Milan Tóth Prenájom spoločenskej miestnosti 12.01.2017 12.01.2017 14.01.2017
knz17/001 FC Nitra a.s. Prenájom telocvične 09.01.2017 09.01.2017 29.01.2017

Faktúry

Faktúry sú zverejňované vo forme "Knihy dodávateľských faktúr" za príslušný mesiac.

V prípade záujmu o detailnú informáciu konkrétnej faktúry môžete napísať svoju požiadavku pomocou formulára ktorý sa spustí kliknutím TU ...

12/2017 (zverejnené: 31.12.2017)
11/2017 (zverejnené: 30.11.2017)
10/2017 (zverejnené: 31.10.2017)
09/2017 (zverejnené: 30.09.2017)
08/2017 (zverejnené: 31.08.2017)
07/2017 (zverejnené: 31.07.2017)
06/2017 (zverejnené: 30.06.2017)
05/2017 (zverejnené: 31.05.2017)
04/2017 (zverejnené: 30.04.2017)
03/2017 (zverejnené: 31.03.2017)
02/2017 (zverejnené: 28.02.2017)
01/2017 (zverejnené: 31.01.2017)

Objednávky

Objednávky sú zverejňované vo forme "Knihy dodávateľských objednávok" za príslušný mesiac.

V prípade záujmu o detailnú informáciu konkrétnej faktúry môžete napísať svoju požiadavku pomocou formulára ktorý sa spustí kliknutím TU ...

12/2017 (zverejnené: 31.12.2017)
11/2017 (zverejnené: 30.11.2017)
10/2017 (zverejnené: 31.10.2017)
09/2017 (zverejnené: 30.09.2017)
08/2017 (zverejnené: 31.08.2017)
07/2017 (zverejnené: 31.07.2017)
06/2017 (zverejnené: 30.06.2017)
05/2017 (zverejnené: 31.05.2017)
04/2017 (zverejnené: 30.04.2017)
03/2017 (zverejnené: 31.03.2017)
02/2017 (zverejnené: 28.02.2017)
01/2017 (zverejnené: 31.01.2017)© 2oII - Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
» WebDesign & Copyright - Roman Ratulovský «