Čo Vám ponúkame?  
 

Preventívnu a liečebnú starostlivosť pre všetky druhy spoločenských zvierat - psy, mačky, fretky, plazy, vtáky, morčatá, škrečky a iné drobné zvieratá
Preventívnu a liečebnú starostlivosť o hospodárske zvieratá - hovädzí dobytok, ovce, kozy, ošípané a králiky u Vás doma.

Služby priamo v ambulancii:

 • preventívne poradenstvo v chove jednotlivých druhov zvierat
 • kompletný vakcinačný program pre jednotlivé druhy zvierat
 • programy na prevenciu, diagnostiku a likvidáciu vnútorných a vonkajších parazitov
 • diagnostika a terapia nákazlivých ochorení – použitie unikátnej technológie – rýchle ELISA testy firmy Idexx
 • chirurgické zákroky – naliehavé ale aj plánované (chirurgická kastrácia samcov a samíc)
 • injekčná antikoncepcia súk a mačiek
 • stomatologické poradenstvo, vyšetrenie a ošetrenie chrupu – ultrazvukové odstraňovanie zubného kameňa, extrakcia poškodených zubov
 • cytologická diagnostika ruje u súk – určenie optimálneho času na pripustenie
 • umelá inseminácia súk
 • označenie Vášho miláčika mikročipom, pri psoch, mačkách a fretkách vydanie pasu spoločenských zvierat so zápisom do elektronického celoslovenského registra spoločenských zvierat
 • poradenstvo v oblasti dietetiky a kŕmenia
 • hematologické vyšetrenie špičkovým prístrojom (všetky krvné parametre)
 • koprologické vyšetrenie trusu
 • kultivačné vyšetrenie na plesne
 • kvalitatívne vyšetrenie moču a mikroskopické vyšetrenie močového sedimentu (kamienkov)
 • možnosť liečby chronických ochorení pohybovej sústavy s použitím bioptronovej lampy
 • vyšetrenie biochemických ukazovateľov krvi krvným analyzátorom SPOTCHEM 4430
 • vyšetrenie hladiny vápnika, fosforu a horčíka v krvi
 • diagnostika gravidity ultrazvukom
 • sonografické vyšetrenie vnútorných orgánov
 
Ponuka veterinárnej starostlivosti na úseku reprodukcie hovädzieho dobytka  
  Ponúkame Vám služby na úseku riadenej reprodukcie v chove hovädzieho dobytka, ako špeciálnu časť veterinárnej starostlivosti za použitia sonografu. Činnosť sa skladá z nasledujúcich úkonov:

   1. Návšteva 1x za 4-6 týždňov (podľa stavu reprodukcie)
   2. Ranná diagnostika gravidity od 28.dňa (je možné už od 25.dňa)
   3. Vyšetrenie stavu pohlavných orgánov (vaječníkov, vajcovodov, maternice) u zvierat nepripustených
       do 60 dní po otelení a zvierat zistených ako mínusových pri rannej diagnostike gravidity
   4. Diagnostika porúch reprodukcie
   5. Terapia porúch reprodukcie
   6. Synchronizácia a vyvolanie ruje na základe sonografického nálezu

   
 
Kde nás nájdete?  
  Areál Strednej odbornej školy veterinárnej
Drážovská 14
950 12 Nitra - Šindolka

Vjazd do veterinárnej ambulancie je cez bočný vchod do areálu SOŠ veterinárnej z Dolnohorskej ulice

Naše ordinačné hodiny:
Pondelok - piatok: 15:00 - 18:00
Sobota:   9:00 - 12:00


Možné telefonicky dohodnúť termín aj mimo ordinačných hodín.
V záujme čo najkratšieho čakania doporučujeme telefonické alebo mailové objednanie.

Kontakt:
Telefón: 0903/ 465 328
Email: vladimir.koscelnik@gmail.com