Študijné odbory:    4210 M agropodnikanie   a    4336 M veterinárne zdravotníctvo a hygiena
Hlavné menu
Zo života školy

Výzva na predloženie cenovej ponuky    (pridané: 04.06.2018 )

Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra, plánuje prenajať časť dočasne prebytočných priestorov na na prevádzku školského bufetu s baleným tovarom.

V prípade záujmu zašlite Vaše písomné cenové ponuky na adresu školy najneskôr do 20.06.2018 do 14.00 hod.

Bližšie informácie si môžete prečítať kliknutím na tento odkaz...

Prijímacie skúšky    (pridané: 30.04.2018 )

Výsledky PS (k 18.5.2018 - po 1. zápise):
4210 M 04 agropodnikanie - farmárstvo
4210 M 18 agropodnikanie - kynológia
4336 M 01 VZaH - chov hospodárskych zvierat
4336 M 03 VZaH - chov cudzokrajných zvierat

Na výsledkovej listine nie sú zobrazené mená žiakov, ale ich kódy, ktoré im boli doručené v pozvánke na prijímacie skúšky

Prijatým žiakom bolo v piatok 18.05.2018 zaslané rozhodnutie o prijatí spolu s inštrukciami k zápisu.  Po obdržaní rozhodnutia (pravdepodobne v pondelok 21.05.2018) sa treba podľa pokynov zúčasťniť zápisu.

Neprijatým žiakom z nedostatnu miesta bolo v pondelok  21.05.2018 zaslané rozhodnutie o neprijatí. Odvolanie zasielajte až po obdržaní rozhodnutia.

Viac informícií o prijímacích skúškach sa dozviete kliknutím na tento odkaz...

Darovanie 2% zaplatenej dane    (pridané: 03.03.2018 )

Predsedníčka Rodičovského združenia ako i riaditeľka školy by chceli aj v tomto roku
požiadať o poukázanie 2% zaplatenej dane na účet rodičovského združenia.

Poukázané finančné prostriedky budú v koordinácii s Radou rodičov a Žiackou školskou radou použité na podporu vzdelania, zdravia, kultúry a športu tak, ako je to určené v stanovách rodičovského združenia.

Tlačivá:
(môžete si ich stiahnuť alebo vypísať a vytlačiť priamo v prehliadači)
VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane (rok 2017)
POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (rok 2017)

Dni otvorených dverí    (aktualizované: 12.02.2018 )

Z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie školy sa "Dni otvorených dverí" neuskutočnia.
V prípade záujmu o štúdium je možná individuálna prehliadka školy po telefonickom dohovore na tel. číslach: 037/7922076 alebo 0948/792227.

Ponuka štúdia v šk. roku 2018/2019    (pridané: 08.12.2017 )

Virtuálna prehliadka školy    (pridané: 30.08.2016 )

Osobná prehliadka školy    (pridané: 27.10.2012 )

Riaditeľstvo SOŠ veterinárnej, Drážovská 14, Nitra oznamuje, že s platnosťou od 1.11.2012
je možná prehliadka školy po telefonickom dohovore na tel. číslach: 037/7922076 alebo 0948/792227.

Promo video školy si môžete prezrieť kliknutím na tento odkaz...

Ponuka vzdelávania    (pridané: 03.08.2015 )

Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre veterinárne vedy pri SOŠ veterinárnej, Drážovská 14, Nitra Vám ponúka modulový vzdelávací program "Veterinárne zdravotníctvo a hygiena". Viac sa dočítate kliknutím na tento odkaz...

Návod na prihlásenie/odhlásenie stravy    (pridané: 02.09.2015 )

Návod ako si prihlásiť/odhlásiť stravu si môžete pozrieť kliknutím na tento odkaz...

Archív príspevkov

Staršie príspevky nájdete kliknutím na tento odkaz...

Termínovník