Študijné odbory:    4210 M agropodnikanie    a    4336 M veterinárne zdravotníctvo a hygiena
Hlavné menu
Zo života školy

Výzva na predloženie cenovej ponuky    (pridané: 01.02.2017 )

Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra plánuje uzatvoriť zmluvy na dodávku potravín v nasledovných skupinách:

>> mäso a mäsové výrobky
>> hydinové výrobky, vajcia a mrazená zelenina
>> mlynské, škrobové a iné rôzne potravinárske výrobky
>> mlieko a mliečne výrobky
>> zelenina, poľnohospodárske produkty a ovocie
>> rôzne potravinárske výrobky
>> sterilizovaná zelenina a šaláty
(konkrétna výzva sa zobrazí kliknutím na danú skupinu potravinárskych výrobkov)

V prípade záujmu doručte Vaše písomné cenové ponuky do kancelárie vedúcej školskej jedálne najneskôr do 14.02.2017 do 15.00 hod.

Výzva na predloženie cenovej ponuky    (pridané: 13.01.2017 )

Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra, plánuje zadať podlimitnú zákazku na predmet "Preprava osôb autobusmi a mikrobusmi".

V prípade záujmu zašlite Vaše písomné cenové ponuky na adresu školy najneskôr do 03.02.2017 do 15.00 hod.

Bližšie informácie si môžete prečítať kliknutím na tento odkaz...

Virtuálna prehliadka školy    (pridané: 30.8.2016 )

Návod na prihlásenie/odhlásenie stravy    (pridané: 2.9.2015 )

Návod ako si prihlásiť/odhlásiť stravu si môžete pozrieť kliknutím na tento odkaz...

Ponuka vzdelávania    (pridané: 3.8.2015 )

Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre veterinárne vedy pri SOŠ veterinárnej, Drážovská 14, Nitra Vám ponúka modulový vzdelávací program "Veterinárne zdravotníctvo a hygiena". Viac sa dočítate kliknutím na tento odkaz...

Záujem o štúdium    (pridané: 27.10.2012 )

Riaditeľstvo SOŠ veterinárnej, Drážovská 14, Nitra oznamuje, že s platnosťou od 1.11.2012
je možná prehliadka školy po telefonickom dohovore na tel. číslach: 037/7922076 alebo 0948/792227.

Promo video školy si môžete prezrieť kliknutím na tento odkaz...

Archív príspevkov

Staršie príspevky nájdete kliknutím na tento odkaz...

Termínovník