Študijné odbory:    4210 M agropodnikanie    a    4336 M veterinárne zdravotníctvo a hygiena
Hlavné menu
Zo života školy

Výsledky prijímacej skúšky    (pridané: 27.05.2016 )

Výsledky PS (k 27.5.2016 - po 3. zápise) - odbor 4210 M agropodnikanie
Výsledky PS (k 27.5.2016 - po 3. zápise) - odbor 4336 M vet. zdrav. a hygiena

Na výsledkovej listine nie sú zobrazené mená žiakov, ale ich kódy, ktoré im boli doručené v pozvánke na prijímacie skúšky

Ďalší posun prijatia uchádzačov neprijatých z nedostatku miesta už zverejnený nebude.
Ak sa uvoľní miesto, bude naň prijatý ďaľší uchádzač v poradí, ktorého zákonný zástupca podal odvolanie v zákonom stanovenej lehote.

Darovanie 2% zaplatenej dane    (pridané: 30.03.2016 )

Predsedníčka Rodičovského združenia ako i riaditeľka školy by chceli aj v tomto roku
požiadať o poukázanie 2% zaplatenej dane na účet rodičovského združenia.

Poukázané finančné prostriedky budú v koordinácii s Radou rodičov a Žiackou školskou radou použité na podporu vzdelania, zdravia, kultúry a športu tak, ako je to určené v stanovách rodičovského združenia.

Tlačivá na darovanie 2% zaplatenej dane si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz...

Návod na prihlásenie/odhlásenie stravy    (pridané: 2.9.2015 )

Návod ako si prihlásiť/odhlásiť stravu si môžete pozrieť kliknutím na tento odkaz...

Ponuka vzdelávania    (pridané: 3.8.2015 )

Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre veterinárne vedy pri SOŠ veterinárnej, Drážovská 14, Nitra Vám ponúka modulový vzdelávací program "Veterinárne zdravotníctvo a hygiena". Viac sa dočítate kliknutím na tento odkaz...

Záujem o štúdium    (pridané: 27.10.2012 )

Riaditeľstvo SOŠ veterinárnej, Drážovská 14, Nitra oznamuje, že s platnosťou od 1.11.2012
je možná prehliadka školy po telefonickom dohovore na tel. číslach: 037/7922076 alebo 0948/792227.

Promo video školy si môžete prezrieť kliknutím na tento odkaz...

Archív príspevkov

Staršie príspevky nájdete kliknutím na tento odkaz...

Termínovník